Kommer ej ut på internet med wifi

Om du har bredbandsuttag i väggen och en router efter:

1. Kolla så nätverkskabeln mellan routern och bredbandsuttaget är hel och sitter i ordentligt och sitter i rätt uttag på routern (WAN port)
2. Lyser Wan, Power, wifi lamporna?
2.1 WAN lampan skall lysa fast grönt sken
2.2. Power lampan skall lysa fast grönt sken
2.3. Wifi lampan skall blinka grönt när det går trafik igenom routern
3. Om du fortfarande inte kommer ut på internet och alla lampor lyser utom wifi och kablarna är ok , behöver du troligtvis se över inställningar i antingen routern och/eller datorns nätverksinställningar.
3.1. Det första man kan pröva i datorn är att ta bort ip adressen till datorn och skaffa en ny ip adress genom att skriva in följande:
3.1.1 Klicka på datorn ta fram kommando tolken och i den skriv in: ipconfig /release och tryck på enter
3.1.2 I kommandotolken skriv efter ovanstående: ipconfig /renew och tryck på enter. Nu skall du ha fått en ny ip-adress.
3.2. Gå sedan in och titta igenom dina nätverksinställningar i datorn, du kan se instruktion för Windows 7 eller Windows 10.
3.3. Om du fortfarande inte kommer ut på internet så får du titta igenom dina inställningar i routern.
3.1 För att ställa in nätverksinställningar i routern se din manual eller så kan jag komma och hjälpa dig.
4. Skulle du fortfarande inte komma ut på internet så får du ringa till din bredbandsleverantör och hör om det kan vara fel hos dem.